Toolholders, milling-cutter arbors, collets

Jednostki układu SI oraz ich przeliczanie

Jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI (System International d'Unites) oraz ich przeliczanie na inne jednostki

Najważniejsze jednostki układu SI

Wielkość Nazwa Symbol
Długość metr m
Masa kilogram kg
Czas sekunda s
Natężenie prądu elektrycznego amper A
Siła niuton N
Moment obrotowy niutonometr Nm
Moc wat W
Energia (praca) dżul J
Ciśnienie paskal Pa
Temperatura kelwin K

Najważniejsze przedrostki (prefiksy) i ich znaczenie

 

tera T 1000 000 000 000 = 1012 1 TW = 1000 000 000 000 W
giga G 1000 000 000 = 109 1 GW = 1000 000 000 W
mega M 1000 000 = 106 1 MW = 1000 000 W
kilo k 1000 = 103 1 kW = 1000 W
hekto h 100 = 102 1 hl = 100 l
deka da 10 1 daN = 10 N
decy d 0,1 =10-1 1 dm = 0,1 m
centy c 0,01=10-2 1 cm = 0,01 m
mili m 0,001=10-3 1 mm = 0,001 m
mikro ? 0,000 001=10-6 1 ?m = 0,000 001 m
nano n 0,000 000 001=10-9 1 nm = 0,000 000 001 m
piko p 0,000 000 000 001=10-12 1 pm = 0,000 000 000 001 m
femto f 0,000 000 000 000 001=10-15 1 fm = 0,000 000 000 000 001 m
atto a 0,000 000 000 000 000 001=10-18 1 am = 0,000 000 000 000 000 001 m

 

Nazwy jednostek i ich odniesienie do układu SI

Wielkość Nazwa Symbol Odniesienie do jedn.ukł. SI
objętość

litr

l

1 l = 1 dm3 = 0,001 m3

masa tona t 1 t = 1 Mg = 1000 kg
ciśnienie bar bar 1 bar = 105 Pa
powierzchnia ar a 1 a = 102 m2
kąt stopień o 1o = 17,45 mrad
minuta ' 1' = 1o/60 = 0,291 mrad
sekunda '' 1'' = 1'/60 = 4,85 rad
czas minuta min 1 min = 60 s
  godzina h 1 h = 3600 s
prędkość km/h km/h

1 km/h = 1/3,6m/s

1 m/s = 3,6 km/h

 

Najważniejsze przeliczniki między jednostkami dotychczasowymi (starymi) a jednostkami układu SI

1N = 0,102 kG* (kilogram siły) 1 kG = 9,81 N
   
1 Nm = 0,102 kGm (= 1 J (dżul)) 1 kGm = 9,81 Nm
   
1 W = 0,102 kGm/s (= 1 J/s) 1 kGm/s = 9,81 W
1 kW = 1,36 KM 1 KM = 0,736 kW
1 kW =860 kcal/h 1 kcal/h = 0,00116 kW
   
1 J = 0,102 kGm 1 kGm = 9,81 J
1 J = 0,239 cal 1 cal = 4,19 J
   
1 ar = 100 m2 1 m2 =0,01 ar
1 ha = 10 000 m2 1 ha = 100 ar
   
1 Pa = (1 N/m2) = 0,102 kG/m2 1 kG/m2 = 9,81 Pa = 9,81 N/m2
   
T(Fahrenheit) = 32 + 9/5*T(Celsjusza) T(Celsjusza) = 5/9*[T(Fahrenheit) - 32]
20oC = 68 fahrenheita [st. F]  
T(Kelvin) = 273 + T(Celsjusza) T(Celsjusza) = T(Kelvin) - 273
   
1 mila lądowa = 1609,34 m 1 m = 0,00062 mili lądowej
1 jard = 0,9 m 1 m = 1,09 jarda
1 stopa = 0,3048 m 1 m = 3,28 stopy
1 cal = 25,4 mm = 0,0254 m 1 m = 39,37 cali
   
1 kwintal = 100 kg 1 kg = 0,01 kwintala
1 funt = 0,4536 kg 1 kg = 2,2 funta
1 uncja = 0,0286 kg 1 kg = 35,27 uncji
   
1 galon = 4,5459 litra [l] 1 litr [l] = 0,22 galona
1 baryłka=163,66 litra [l] 1 litr [l] = 0,0061 baryłkiW praktyce można przyjąć, że:

1 kG = 10 N

1 N = 0,1 kG

Jednostką siły jest niuton (N) (stara jednostka siły - 1 kG = 9,81 N), jednostką masy (ciężaru) jest kilogram (kg), różnica wynika z przyspieszenia ziemskiego 9,81 m/s2.

 

 

Copyright ® 2010-2015 DARMET - oprzyrządowanie i narzędzia do obrabiarek.
All rights reserved.